Politica de Confidențialitate

ART-GRANIT S.R.L., înțelege că datele dvs. cu caracter personal sunt importante. Această Notă de informare explică într-un mod simplu și transparent ce date cu caracter personal colectăm, înregistrăm, stocăm, utilizăm și prelucrăm și cum o facem. Abordarea noastră poate fi rezumată ca: persoanele potrivite folosesc datele potrivite pentru un scop corect.
Această Notă de informare se aplică:

 • Tuturor foștilor, actualilor, potențialilor clienți ai ArtGranit care sunt persoane fizice („dvs.”).

 • Persoanelor fizice care vizitează un site web, un showroom sau care apelează Call Center-ul ArtGranit; persoanelor implicate în alte tranzacții cu noi sau clienții noștri.

Obținem datele dvs. cu caracter personal în următoarele moduri:

 • Ni le încredințați (direct, sau prin intermediul unei alte persoane sau entități care acționează în numele dumneavoastră precum un terț prestator de servicii, numit în continuare „terț”) în etapa de inițiere a relației sau pe parcursul acesteia sau atunci când vă înregistrați pentru serviciile sau platformele noastre online, completați un formular online, semnați un contract cu ArtGranit, sau unul dintre reprezentanții noștri, sau parteneri, utilizați produsele și serviciile acestora, ne contactați prin unul dintre canalele noastre sau vizitați site-urile noastre web sau atunci cand sunteti desemnat în calitate de reprezentant al unui client ING.

 • Din alte surse disponibile, externe, precum mass-media online sau tradițională, baze de date publice sau private (inclusiv entități specializate pe agregarea de date), 

Datele cu caracter personal se referă la orice informații care identifică sau care pot face o persoana fizică identificabilă. Prelucrarea datelor cu caracter personal presupune oricare dintre următoarele activități: colectare, înregistrare, stocare, utilizare, organizare, agregare, transfer, divulgare, arhivare sau ștergere.
Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în legătură cu dvs. includ:

 • Date de identificare, cum ar fi: numele, prenumele, data și locul nașterii, numărul, seria, codul numeric personal precum și alte informații incluse în documentele dvs. de identificare (precum cetățenia sau data de emitere sau expirare), adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de domiciliu/reședința și/sau corespondența, semnătură sau codul de identificare fiscală, codul de identificare. Datele dvs. de identificare și contact vor putea fi utilizate pentru îndeplinirea scopurilor de mai jos atât prin raportare la relația de afaceri asociată rolului de persoana fizică cât și rolului de reprezentant/persoană de contact/utilizator al unui client ArtGranit entitate juridică;

 • Date privind activitatea precum: informații referitoare la ocupația și natura activității dvs., numele angajatorului, funcția publică deținută și expunerea publică (dacă este cazul);

 • Date despre tranzacții, cum ar fi: numărul de tranzacții,lista de produse achiziționate, istoric tranzacțional,

 • Date socio-demografice, ca de exemplu, dacă sunteți căsătorit sau dacă aveți copii  (dacă este cazul);

 • Date despre comportamentul online și preferințele dvs., cum ar fi adresa IP a dispozitivului mobil sau a computerului dvs. și paginile pe care le vizitați pe site-urile web și aplicațiile/platformele oferite de ArtGranit (analiza module cookie);

 • Date referitoare la interesele și nevoile dvs., pe care ni le comunicați, de exemplu, atunci când sunați la Call Center-ul  ArtGranit sau completați un sondaj online sau pe care le pe care le constatam din interacțiunile dumneavoastră cu entitățile din Grupul ArtGranit  sau facilitate de către acestea;

 • Date de natură audiovizuală (inclusiv metadate) sau comunicare electronică, dacă este cazul și atunci când este permis din punct de vedere juridic, prelucrăm imaginile surprinse de camerele de supraveghere din incinta locațiilor  ArtGranit pentru asigurarea securității acestora sau înregistrările convorbirilor telefonice sau video sau chat-urilor cu centrele noastre de servicii clienți sau din rețelele de socializare sau din locațiile noastre. Putem folosi aceste înregistrări în vederea îndeplinirii obligațiilor legale privind achizițiile, probării unor interacțiuni, cereri sau a contractării unor produse și/sau servicii la distanta, în scopuri de prevenire a fraudei sau de instruire a personalului și a asigurării calității apelurilor;

 • Interacțiunile tale cu  ArtGranit pe rețelele de socializare, cum ar fi Facebook, Twitter, Instagram, Google+ și YouTube etc.. Urmărim si analizăm mesajele publice, postările, aprecierile și răspunsurile la și despre  ArtGranit pe internet și respectiv opiniile exprimate în legătură cu serviciile sau produsele  ArtGranit exprimate în mediu online (de exemplu recenzii).

 • Date de localizare, legate de locațiile de livrare a produsului;

Prelucrarea se referă la toate operațiunile care pot fi efectuate în legătură cu datele cu caracter personal, cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, ajustarea, organizarea, utilizarea, divulgarea, transferul, arhivarea sau ștergerea acestora în conformitate cu legile aplicabile.
Nu folosim datele dvs. personale decât în scopuri legitime de afaceri și respectiv în baza temeiurilor legale de prelucrare prevăzute de legislația aplicabilă în materia protecției datelor, cum ar fi:

 1. Executarea contractelor la care sunteți parte sau realizarea de demersuri înainte de încheierea contractelor.. Utilizăm informații despre dvs., atunci când încheiați un contract cu o entitate membră al Art Granit (indiferent de calitatea pe care o aveți într-un astfel de contract) pentru a furniza serviciile solicitate, indiferent de canal sau când trebuie să vă contactăm (pentru a vă notifica cu privire la modificările aplicabile termenilor și condițiilor contractelor dvs., expirarea unui termen, înregistrarea unei restanțe sau pentru a vă furniza informații despre produsele dumneavoastră/ produsele solicitare de dvs./relația dumneavoastră cu entitatea  ArtGranit sau despre cum să le utilizați). In mod similar, datele dvs. cu caracter personal sunt supuse prelucrării pentru a putea să dăm curs solicitărilor dvs. precum furnizarea de informații suplimentare, actualizarea de date, investigarea și remedierea unor disfuncționalități ce afectează serviciile contractate, soluționarea de cereri, reclamații sau petiții (în unele cazuri, soluționarea unei cereri poate fi efectuată de către entitatea ArtGranit ca și operator de date în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce ne revin).

 2. Pentru a transmite mesaje de marketing direct, pentru a furniza servicii și oferte personalizate în funcție de consimțământul dumneavoastră prealabil. Puteți recepționa e-mailuri, mesaje SMS, notificări de tip push sau puteți fi contactat prin alte canale de comunicare electronică pentru a fi informat despre produsele, serviciile, campaniile sau inițiativele noastre sau cele ale partenerilor noștri sau ale altor entități membre ale Grupului  ArtGranit. De asemenea, este posibil să analizăm informațiile furnizate de dvs., derivate din comportamentul dvs. din trecut sau prezent sau obținute din surse externe pentru a vă personaliza ofertele și produsele pe baza unui mecanism de creare de profiluri care include, în unele cazuri, un algoritm decizional automatizat. 

 3. Dacă nu doriți să primiți aceste oferte sau să fiți supus acestei activități de profilare, aveți dreptul de a vă opune sau de a vă retrage consimțământul. Tot în temeiul consimțământului dumneavoastră, putem efectua înregistrarea apelurilor telefonice inițiat către sau recepționate din partea centrelor noastre de servicii clienți.

 4. Gestionarea relațiilor și marketing. Este posibil să vă solicităm feedback cu privire la produsele și serviciile noastre sau să înregistrăm conversațiile dvs. efectuate cu noi online, prin telefon sau în locațiile noastre. Este posibil să împărtășim aceste informații cu anumiți membri ai personalului nostru sau terți ce acționează în numele nostru sau parteneri pentru a ne îmbunătăți oferta sau pentru a personaliza produsele și serviciile pentru dvs. Este posibil să vă oferim mesaje generale de marketing și publicitate sau in scop informativ și educativ cu privire la produsele, serviciile și ArtGranit, ale membrilor Grupului  ArtGranit sau ale partenerilor noștri de afaceri sau să efectuăm activități de prelucrare pentru gestionarea inițiativelor  ArtGranit de responsabilizare socială.

 • Furnizarea celor mai potrivite produse, servicii și marketing. Putem utiliza datele dvs. pentru activități comerciale, inclusiv prelucrarea necesară pentru dezvoltarea și îmbunătățirea produselor și/sau serviciilor noastre, a serviciilor pentru clienți, a segmentării clienților și a profilării generale. Facem acest lucru pentru a stabili o relație cu dvs. și / sau pentru a menține și extinde o relație cu dvs. și pentru efectuarea de scopuri statistice și științifice.

 • Îmbunătățirea și dezvoltarea produselor și serviciilor noastre. Analizam modului în care utilizați și interacționați cu produsele și serviciile noastre pentru a înțelege mai multe despre dvs. și pentru a afla unde și cum ne putem îmbunătăți. 

 • Siguranță și securitate. Avem datoria de a vă proteja datele cu caracter personal și de a preveni, detecta și limita orice potențială încălcare a securității datelor dvs. Acestea includ date pe care suntem obligați să le colectăm despre dvs., de exemplu pentru a vă verifica identitatea atunci când deveniți client sau când utilizați un produs al unei entități ING. În plus, nu dorim doar să vă protejăm împotriva fraudei și a criminalității informatice, ci avem, de asemenea, datoria de a asigura securitatea și integritatea Grupului ArtGranit.

Dacă datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate, beneficiați de drepturile prevăzute de legislația privind protecția datelor. În baza legilor aplicabile, drepturile dumneavoastră oferite de legislația privind protecția datelor pot varia de la o jurisdicție la alta. Dacă aveți întrebări cu privire la drepturile care vi se aplică, vă rugăm să luați legătura cu noi prin adresa de e-mail menționată în tabelul de la secțiunea 10 de mai jos.
Acordăm următoarele drepturi:
Dreptul de a accesa informațiile
Aveți dreptul de a ne solicita să confirmăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și să vă furnizăm un raport al datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm.
Dreptul la rectificare
Dacă datele dvs. personale sunt incorecte, aveți dreptul să ne cereți să le rectificăm. În cazul în care comunicăm terților date corectate ulterior, vom informa și terții respectivi în acest sens.
Dreptul de a vă opune prelucrării datelor
Puteți să vă opuneți folosirii datelor dvs. personale de către ArtGranit în temeiul interesului legitim. O astfel de solicitare este analizată prin punerea în balanță a motivelor indicate de către dumneavoastră, ce stau la baza opoziției (poate fi vorba, de exemplu, de o atingere adusă intereselor dumneavoastră ca urmare a activității de prelucrare întemeiată pe interesul legitim al ArtGranit) și a motivelor și necesităților de business ale ArtGranit, prelucrarea fiind stopată în cazul în care motivele prezentate de către dvs. primează.
Nu vă puteți opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal dacă:

 • Suntem obligați prin lege să o efectuăm; sau

 • Aceasta este necesară executării un contract încheiat cu dvs.

De asemenea, puteți să vă opuneți primirii de mesaje comerciale personalizate din partea noastră. Când deveniți client ArtGranit, putem să vă întrebăm dacă doriți să primiți oferte personalizate. În cazul în care vă răzgândiți ulterior, puteți opta să nu mai primiți aceste mesaje. De exemplu, puteți folosi linkul „dezabonare” din subsolul fiecărui e-mail comercial.
Dreptul la restricționarea prelucrării
Aveți dreptul de a ne solicita să restricționăm utilizarea datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care:

 • considerați că informațiile sunt inexacte;

 • prelucrăm datele în mod ilegal;

 • ArtGranit nu mai are nevoie de datele respective, dar doriți să le păstrăm în vederea utilizării într-o acțiune în justiție;

Exercitarea drepturilor dvs.
Atunci când vă exercitați dreptul, cu cât sunteți mai specific în cererea dvs., cu atât vă putem ajuta mai bine cu întrebarea dvs. Este posibil să vă solicităm o copie a actului de identitate sau informații suplimentare pentru a vă verifica identitatea sau pentru a clarifica solicitarea formulată. În unele cazuri, este posibil să vă respingem solicitarea și, dacă acest lucru este permis de lege, vă vom notifica cu privire la motivul refuzului. În unele cazuri, după transmiterea unui prim răspuns la solicitarea dumneavoastră, este posibil să percepem o taxă rezonabilă pentru procesarea unei cereri ulterioare.
Dorim să răspundem solicitării dumneavoastră cât mai curând posibil. Ca regulă generală, cererile sunt soluționate într-un termen de 30 de zile de la data recepționării, cu excepția cazului în care, din cauza complexității lor, avem nevoie de mai mult timp. În acest caz, termenul de răspuns poate fi prelungit cu încă 60 de zile; dvs. veți fi notificat cu privire la prelungirea termenului și vă vom oferi motive pentru întârziere, precum și o dată estimativă pentru răspunsul nostru.

 

Pagina principală